ИМК


Patchwork Communications agency работи в областта на интегрираните маркетингови комуникации. Нашата специализация е свързана с комплексно комуникационно обслужване на фирми и организации със следните основни акценти:
  • изграждане и реализиране на комуникационни стратегии;
  • интегрирано използване на различни маркетингови инструменти – PR, реклама, Интернет–комуникации, насърчаване на продажбите, презентации, директен маркетинг;
  • мениджмънт на специални събития – самостоятелно или като част от цялостна комуникационна програма.

Работейки целенасочено в посочените области и прилагайки изброените инструменти интегрирано, ние:
  • изграждаме образа на търговски марки, въвеждаме и налагаме продукти на пазара;
  • допринасяме за значително повишаване на продажбите;
  • спомагаме за ефективната комуникация между компанията и целевите й публики – клиенти, доставчици и партньори, служители, медии и други;
  • изграждаме цялостен имидж на компанията.

Използваме силата на интегрирания подход, за да постигнем синергичен ефект, който нашите клиенти преценяват като успешна инвестиция за своя бизнес.